Inteligencja emocjonalna – słaba strona polskich menedżerów
4 mins read

Inteligencja emocjonalna – słaba strona polskich menedżerów

Inteligencja emocjonalna, definiowana jako umiejętność rozpoznawania i zarządzania emocjami własnymi oraz innych, staje się coraz bardziej istotna w kontekście zarządzania zespołami w polskich przedsiębiorstwach. Niestety, badania sugerują, że jest to obszar, w którym polscy menedżerowie mają jeszcze wiele do nadrobienia. Czy możliwe jest przełamanie barier kulturowych i historycznych, aby zbudować środowisko pracy, w którym inteligencja emocjonalna nie będzie słabą stroną, ale atutem?

W ostatnich latach inteligencja emocjonalna (IE) stała się jednym z kluczowych pojęć w kontekście zarządzania zespołami i liderowania w biznesie. Polski rynek pracy nie jest tu wyjątkiem. Badania przeprowadzone przez Polski Instytut Rozwoju Emocji pokazują, że inteligencja emocjonalna jest obszarem, który wymaga znaczącej poprawy wśród polskich menedżerów. Zjawisko to nie jest jednak wyjątkowe dla Polski, a globalny trend wskazuje na coraz większe znaczenie IE w kontekście zarządzania zespołami.

Nie można jednak zapominać, że inteligencja emocjonalna to nie tylko narzędzie pracy, ale także kompetencja, która pozwala na budowanie głębszych relacji interpersonalnych. Dlatego też, eksperci zwracają uwagę na konieczność włączenia edukacji w zakresie IE do programów szkoleniowych dla menedżerów na różnych szczeblach zarządzania.

Zrozumienie inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność do rozpoznawania, zrozumienia i zarządzania własnymi emocjami oraz emocjami innych osób. Ekspertka z Polskiego Instytutu Rozwoju Emocji, Marzena Martyniak, podkreśla, że rozwijanie tej kompetencji jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zespołem. Zrozumienie mechanizmów rządzących emocjami pozwala na lepsze zarządzanie zespołem i przewidywanie reakcji podwładnych.

Dr Ewa Jarczewska-Gerc zwraca uwagę na to, że emocje mają ogromny wpływ na atmosferę w miejscu pracy, a także na efektywność i satysfakcję z wykonywanych zadań. Zrozumienie tego, jakie emocje dominują w zespole, pozwala na lepsze dostosowanie stylu zarządzania, co przekłada się na wyższą produktywność i lepsze relacje w zespole.

Polski menedżer a inteligencja emocjonalna

Badania wskazują, że polscy menedżerowie mają problem z właściwym zarządzaniem emocjami, zarówno swoimi, jak i swoich podwładnych. Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, zwraca uwagę na fakt, że problem ten ma swoje korzenie w kulturze i wychowaniu, gdzie często nie uczono, jak właściwie wyrażać swoje emocje. To zjawisko może być związane z historycznymi i kulturowymi uwarunkowaniami, które kształtowały postawy wobec wyrażania emocji.

Jednakże, zwraca się także uwagę na pozytywne aspekty, takie jak zdolność do szybkiego podejmowania decyzji czy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Mimo to, eksperci zgodnie podkreślają, że praca nad rozwojem inteligencji emocjonalnej powinna być priorytetem w procesie kształcenia menedżerów.

Technologie wspierające rozwój IE

Na szczęście, istnieją narzędzia, które mogą pomóc w rozwoju inteligencji emocjonalnej. Technologie takie jak rozszerzona rzeczywistość są wykorzystywane w szkoleniach z zakresu IE, pomagając uczestnikom lepiej zrozumieć i zarządzać swoimi emocjami oraz emocjami innych. Dzięki nowoczesnym technologiom, szkolenia z zakresu IE stają się bardziej interaktywne i angażujące.

Jest to szczególnie ważne w kontekście pandemii COVID-19, która zmusiła wiele organizacji do przemyślenia swoich strategii szkoleniowych. Technologie te nie tylko umożliwiają lepsze zrozumienie emocji, ale także pomagają w ich praktycznym zastosowaniu w codziennej pracy menedżera, co jest kluczowe dla budowania zdrowych relacji w zespole.

Inteligencja emocjonalna jest obszarem, który wymaga szczególnej uwagi w kontekście polskiego zarządzania. Poprzez inwestycję w rozwój tej kompetencji, polscy menedżerowie mogą nie tylko zwiększyć efektywność swoich zespołów, ale także poprawić atmosferę w miejscu pracy, co przekłada się na większą satysfakcję z wykonywanej pracy. Warto więc, aby temat inteligencji emocjonalnej był obecny w dyskusji o przyszłości polskiego biznesu.

W kontekście globalnych trendów, Polska ma szansę stać się liderem w promocji inteligencji emocjonalnej w biznesie. Wprowadzenie programów szkoleniowych skoncentrowanych na rozwoju IE może być kluczowe dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Dlatego też, zarówno eksperci, jak i praktycy biznesu, powinni zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt zarządzania zespołami.