Brukselski Klub Polek, czyli jak Polki jednoczą siły na emigracji
2 mins read

Brukselski Klub Polek, czyli jak Polki jednoczą siły na emigracji

Brukselski Klub Polek, znany również jako BeKaP, to stowarzyszenie ASBL zrzeszające Polki mieszkające w Belgii. Grupa ta została zarejestrowana jako organizacja w Brukseli na początku 2011 roku, choć nieformalne spotkania miały miejsce już od roku 2010. Inicjatorką powstania klubu jest Aneta Górnicka-Boratyńska, która nieprzerwanie przez dekadę pełniła rolę prezeski.

W ramach działalności klubu, jego członkinie dyskutują na tematy związane ze sztuką i społeczeństwem, organizują warsztaty, konferencje, czy wspólne wycieczki rowerowe i kulinarne. Klub współpracuje z osobami o znaczeniu dla Polski i Belgii, zapraszając do współpracy naukowców, pisarzy oraz działaczy społecznych.

Jednym z kluczowych projektów BeKaP jest prowadzenie polskiego przedszkola oraz grupy zerowej, mające na celu pomoc dzieciom w utrzymaniu kontaktu z językiem polskim.

Dodatkowo, klub jest współzałożycielem Nagrody „Joteyka”, która od 2016 roku jest przyznawana wybitnym Polkom w Belgii w różnych dziedzinach, w uznaniu dla osiągnięć Józefy Joteyki – psycholog, pedagog i współtwórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.

W ramach działalności charytatywnej, BeKaP bierze udział w różnych akcjach, w tym w projekcie „Elles pour Elles, czyli Kobiety dla Kobiet”, mającym na celu wsparcie osób doświadczających przemocy.

BeKaP w 2013 roku został wyróżniony Nagrodą Internautów w ramach konkursu „Polak Roku w Belgii”.

Stowarzyszenie ciągle poszukuje nowych pomysłów i inicjatyw, starając się również wspierać różne inicjatywy charytatywne z nadwyżek finansowych uzyskiwanych z organizowanych wydarzeń.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś dołączyć do grupy, klub zaprasza do kontaktu przez stronę na Facebooku lub poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]. Brukselski Klub Polek ciepło zachęca wszystkich do włączenia się w ich działalność.